Dolský mlýn

V Dolském mlýně uprostřed překrásné přírody Národního parku České Švýcarsko mlela Pyšná princezna mouku, po boku prince – zahradníka Miroslava. Několik málo vteřin za filmovém plátně zajistilo Dolskému mlýnu nesmrtelnost a dodnes jej navštěvují turisté i filmový nadšenci pátrající po zajímavých místech natáčení. Zatímco pohádka o princi a princezně končí jako vždy šťastně, osud Dolského mlýna zůstává nejistý.

Tip: Prohlédněte si místa natáčení pohádky Pyšná princezna.

Do 16. století se třemi mlýnskými koly
První zmínky o Dolském mlýně pochází z roku 1515, jeho historie však zřejmě sahá až do poslední třetiny 15. století. Jako jeden z mála se mohl pochlubit hned třemi hnacími koly: dvě byla určená pro pohon mlecího ústrojí a jedno pro pohon pily. V mlýně se střídali mlynáři, kteří vrchnosti odváděli pevně stanovený roční poplatek. Fungování mlýna bylo omezeno splavováním dřeva po říčce Kamenici, a tak získal mlýn i povolení pro výrobu pálenky a piva jako kompenzaci.

Pravděpodobná podoba Dolského mlýna z konce 19. století

V 19. století ožilo Děčínsko turistickým ruchem. Od roku 1881 byla zahájena atraktivní přeprava na lodičkách tzv. Ferdinandovou soutěskou, pojmenovanou na počest rakouského nástupníka Františka Ferdinanda D`Este. Spojovala Srbskou Kamenici s Dolským mlýnem, který se tak stal oblíbeným cílem turistů. Ti se zde mohli posilnit před cestou zpět, mlýn se přeměnil na výletní hostinec s možností ubytování.

Nešetrní filmaři
Poslední stálí obyvatelé opustili Dolský mlýn na konci druhé světové války, po roce 1945. Od té doby začal chátrat, byl vyrabován vandaly a z velké části zdevastován. Po šesti letech se zde objevili filmaři jedné z nejkrásnějších českých pohádek – Pyšné princezny. Dolský mlýn prošel několika úpravami, filmový architekti vyměnili lepenkovou střechu za romantičtější a dobovější došky. Druhý zásah do prostředí mlýna byl již méně šetrný, v záběru překážela protější budova hotýlku, a tak byla jednoduše zbouraná.

Dolský mlýn se proslavil právě tímto záběrem v pohádce Pyšná princezna

Od té doby mlýn opět chátrá. V roce 2000 přešel do majetku Správy Národního parku České Švýcarsko a o rok později byl zapsán na seznam kulturních památek. V září roku 2004 byl na základě posudku konstatujícím havarijní stav zcela zakázán vstup do objektu.